لیست واحدهای تولیدی که تا کنون ماشین آلات خریداری کرده اند
 


نام واحد تولیدی

نام شهر

تعداد ماشین

نام ماشین آلات خریداری شده

قارچ سینا

همدان

4

کمپوست ترنر –تونل پرکن –کیسه پر کن –میکس لاین

مهر چین

شهریار

2

کیسه پرکن –پرس کیسه

قارچ آسیا

کرج

1

کیسه پرکن

ایرانیان پویا

هشتگرد

2

کمپوست ماشین چهارکاره-کیسه پرکن

قارچ بیتا

شهریار

2

کمپوست ماشین سه کاره-کیسه پرکن

شرکت زارعی دشت ناز

ساری

2

کمپوست ماشین سه کاره-کیسه پرکن

قارچ بی بی

هشتگرد

2

پرس بلوک

قارچ گردبیشه

بروجن

3

کمپوست ماشین چهارکاره-کیسه پرکن –پرس بلوک

نگین فصل

شهرکرد

2

کیسه پرکن- پرس بلوک

یکتای سپاهان

اصفهان

2

کمپوست ماشین چهارکاره-کیسه پرکن

قارچ زاگرس

شهرکرد

2

کیسه پرکن- پرس بلوک

زرگان قارچ

شیراز

2

کیسه پرکن –پرس کیسه

قارچ ارم

شیراز

1

کیسه پرکن

قارچ سبلان

اردبیل

1

کیسه پرکن

مروارید سهند

مراغه

1

کیسه پرکن

قارچ باران

قزوین

1

کیسه پرکن

 قارچ سرایل

تبریز

1

کیسه پرکن

قارچ صنم

پلدشت (ماکو)

2

کیسه پرکن - پرس بلوک

قارچ میلاد استان ایلام 2 کیسه پرکن - پرس بلوک
پارس پرنیان مشهد 1 کیسه پرکن
طلایه سبلان اردبیل 1 کیسه پرکن
قارچ سهند هشترود 2 کیسه پرکن - پرس بلوک
قارچ نیلوفر کرمانشاه 3 کیسه پرکن - پرس بلوک
قارچ شاهین سقز 1 پرس بلوک
قارچ شوشتر شوشتر 3 کمپوست ماشین سه کاره - کیسه پرکن - پرس بلوک
شرکت سایه رس مشهد 2 کیسه پرکن - پرس بلوک
شرکت روجیار کردستان 1 کیسه پرکن
قارچ شاهد زاهدان 1 خردکن چند منظوره